Videnscenter for Life Science sætter fokus på evidenskvalitet  

Videnscenter for Life Science er gået i gang med det næste projekt, og denne gang handler det om evidenskvalitet for nye lægemidler til små patientgrupper.  

Formålet med projektet er at opnå viden om evidensbegrebet, og hvordan det bruges i forbindelse med lægemidler til sjældne sygdomme, hvor patientgruppen er lille. Projektet skal bidrage til en bedre og fælles forståelsesramme, der kan understøtte en nuanceret debat om evidens.   

Projektgruppen består af Louise Broe (Lif), Camilla Lund-Cramer (Lif, Niels Christian Hirsch (DLIMI) og Emilie Funch Nielsen (Lif).  
Derudover har projektet en styregruppe, der består af Kristoffer Staal Rohrberg (Fase 1-enheden på Rigshospitalet), Bettina Lundgren (Nationalt Genom Center), Morten Freil (Danske Patienter) og Jørgen Schøler Kristensen (Medicinrådet).