OM OS

Videnscenter for Life Science er en del af Lif-koncernen og er sat i verden for at bidrage til at styrke viden og dialogen omkring life science og sundhedsvæsnet. Indsigt og integritet er nøgleord for os.

Videnscenteret undersøger blandt andet potentialet af teknologiske fremskridt i forskning, innovation og god patientbehandling og belyser muligheder og barrierer for nye tiltag i life science og sundhedssystemet. Til gavn for os alle sammen.

Videnscenterets arbejde er eksplorativt og resultaterne er tilgængelige for alle.

Videnscenteret igangsætter sine projekter på baggrund af de centrale temaer, som bliver identificeret igennem Lif-koncernens store berøringsflade med life science-sektoren og sundhedsvæsenet.

I projekterne får koncernens faglige eksperter mulighed for at arbejde sammen med private og offentlige partnere og på tværs af organisationen om emner, der er er naturligt centrerede omkring life science, men som ikke er direkte relaterede til hverken koncernens politiske aktiviteter eller rådgivnings- og uddannelsesmæssige arbejde. 

Formålet er i sidste ende, at patienterne får den bedst mulige behandling.

Vil du vide mere, så kontakt os