Nyt ph.d.-projekt sætter fokus på, hvordan real world data kan bidrage til at vurdere effekten af medicin

Videnscenter for Life Science opmander nu med en erhvervs-ph.d.-studerende, Benedikte von Osmanski, som skal undersøge og udvikle metoder til at vurdere effekten af medicin med udgangspunkt i real world data.

”Jeg er rigtig glad for at kunne byde Benedikte velkommen som Videnscenter for Life Science’ første erhvervs-ph.d.-studerende. Hun blev færdiguddannet læge sidste sommer og har siden da arbejdet som forskningsassistent på Copenhagen Phase IV Unit på Frederiksberg og Bispebjerg Hospital,” fortæller Gita Kampen, leder af Videnscenter for Life Science.

”Det, Benedikte skal forske i, er, hvordan real world data kan danne baggrund for at vurdere effekten af medicin – noget som både sundhedsvæsenet og lægemiddelvirksomheder i høj grad efterspørger. Men vi har indtil nu først og fremmest manglet en fælles forståelse for hvilke metoder, man skal tage i brug for at vurdere medicins effekt i forskellige patientpopulationer – og dernæst hvordan metoderne kan implementeres, for at de giver mening. Og det er det, som projektet skal give et bud på.”

Ph.d.-projektet bliver gennemført i samarbejde med Espen Jiménez Solem, overlæge, lektor, ph.d., Klinisk Farmakologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og Janne Petersen, ph.d., leder af Copenhagen Phase IV Unit, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital og er støttet af Innovationsfonden.

Vil du vide mere om projektet, er du velkommen til at kontakte:

  • Martin Jordt Andersen, leder af Videnscenter for Life Science, på mja@dlimi.com