Ny rapport giver overblik over sagsbehandlingstider og anbefalinger i Medicinrådet

En ny rapport fra Videnscenter for Life Science dykker ned i tallene omkring Medicinrådets behandlingstider og anbefalinger og giver en status på rådets arbejde indtil videre.

I 2017 etablerede Danske Regioner Medicinrådet med det formål at inddrage lægemidlers omkostninger i beslutningen om et nyt lægemiddel skulle tage i brug i det danske sundhedsvæsen – og hvordan.

”Helt konkret skal Medicinrådet sammenholde et nyt lægemiddels værdi – det vil sige længere levetid, færre bivirkninger og øget livskvalitet – med prisen, og derud fra tage stilling til om det pågældende lægemiddel skal bruges på de danske hospitaler eller ej,” forklarer Louise Broe, som er chefkonsulent i Lif og en af forfatterne til rapporten.

Alle Medicinrådets afgørelser er tilgængelige på Medicinrådets hjemmeside , og til denne rapport er der blevet genereret en automatisk opsamling af data, der gør det muligt at undersøge udviklingsmønstrene i behandlingstiderne og anbefalingerne i Medicinrådet i årene 2018-2020.

”En gennemgang af data peger på en stigning i behandlingstiden siden andet kvartal i 2019. Samtidig ser vi et fald i antallet af beslutninger i rådet og i andelen af anbefalinger,” konstaterer Louise Broe, som også kan fortælle, at rapporten viser, at kræftlægemidler er et særligt stort område for Medicinrådet.

Som et supplement til rapporten har videnscenteret udviklet et nyt, gratis værktøj, der giver et realtidsoverblik over sagsbehandlingstiderne.

”Vi har i dette projekt genereret en automatiseret opsamling af den offentligt tilgængelige information og visualiseret den i en realtids-oversigt over anbefalinger og behandlingstider i Medicinrådet. Her kan man klikke sig ind på de forskellige terapiområder og se sagsbehandlingstiden og udviklingen over tid,” fortæller Gita Kampen, leder af Videnscenter for Life Science.

Kontakt Louise Broe på lbr@lif.dk for yderligere information