Nyt videnscenter en del af Lif-familien

Videnscenter for Life Science er blevet en del af Lif-koncernen og præsenterer i dag resultatet af sit første projekt.

”Vi har etableret Videnscenter for Life Science for at styrke dialogen og viden om life science og sundhedsvæsenet i Danmark – formålet er i sidste ende at medvirke til, at patienterne får den bedst mulige behandling. Og det gør vi ved at bringe de stærke, faglige kompetencer, som vi har på tværs af Lif-koncernen, i spil. Men vi kan ikke gøre det alene – i ægte Lif-ånd sker det i samarbejde med både offentlige og private partnere, fordi vi vil styrke det tværfaglige samarbejde og bygge bro mellem de forskellige sektorer,” fortæller Ida Sofie Jensen, koncernchef i Lægemiddelindustriforeningen, om baggrunden for det nye videnscenter.

”Videnscenteret er et sted, der er drevet af nysgerrighed på områder, der ikke nødvendigvis ligger helt indenfor rammen af, hvad vi normalt arbejder med, men som koncernen på forskellig vis har en kontaktflade med og interesse i at undersøge nærmere. Samtidig håber vi, at den meget udadvendte og eksplorative form kan skabe nye indsigter, nye, innovative samarbejder og dermed blive grobund for nye initiativer,” siger koncernchefen.

Videnscenter for Life Science har i praksis været i gang i et stykke tid, forklarer Gita Kampen, der siden foråret har stået i spidsen for Videnscenteret.

”Samarbejde og indsigt er to nøgleord for os og ambitionen er at gå åbent og nysgerrigt til vores projekter i samarbejde med andre partnere i og udenfor sundhedsvæsenet. Vi undersøger blandt andet potentialet af teknologiske fremskridt i forbindelse med forskning, innovation og god patientbehandling og belyser muligheder og barrierer for nye tiltag i sundhedssystemet. Jeg er glad og stolt, når vi i dag kan præsentere resultatet af det første videnscenter-projekt om effektbaserede aftaler.”

Projektet afdækker de holdninger, muligheder og barrierer, der er for en større udbredelse af effektbaserede aftaler, blandt et bredt udsnit af de mange aktører der er på området.

”Resultaterne peger på, at der generelt er en positiv stemning for større brug af effektbaserede prisaftaler – især på områder hvor der enten ikke er så meget dokumentation eller fx på lægemidler til små og sjældne sygdomme. Men det er ikke noget, der ligger lige til højrebenet – flere af dem, vi har talt med, peger på, at der er både etiske og praktiske barrierer, der skal løses, før det kan blive en realitet – særligt er adgangen til sundhedsdata nøglen til at lykkes,” fortæller Gita Kampen.

Læs hele undersøgelsen her – alle rapporter og resultater i regi af Videnscenter for Life Science vil altid være tilgængelig for alle.

Yderligere information
Martin Jordt Andersen, tlf. +45 60 407 911 eller mja@dlimi.com